Logo

Platforma zakupowa LHS We support free Ukraine

Welcome to eB2B Procurement Platform for PKP LHS 

Platforma zakupowa PKP LHS zapewnia kompleksową obsługę postępowań o udzielenie zamówień z wykorzystaniem rozwiązań zapewniających najwyższe standardy bezpieczeństwa informatycznego.


W ramach Platformy zakupowej obsługiwanej przez firmę eB2B sp. z o.o., spółka PKP LHS uruchomiła kompleksowy system zarządzania procesem publikacji ogłoszeń, przeprowadzania przetargów, negocjacji, kierowania do wykonawców zapytań ofertowych, organizowania licytacji i aukcji elektronicznych oraz obsługę procesu związanego z wyborem wykonawców. Platforma zakupowa umożliwia przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień zarówno na podstawie wewnętrznego Regulaminu Spółki, Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego, co pozwala na elastyczność procedur, w tym z zaangażowaniem środków UE, a także z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Platforma zakupowa eB2B to przede wszystkim uproszczenia i przyspieszony proces udzielania zamówień publicznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych z uwzględnieniem zasad jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
 
Wszystkich wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówień zapraszamy do rejestracji na Platformie zakupowej PKP LHS, celem uzyskania  indywidualnego konta, za pomocą, którego każdy zarejestrowany będzie informowany o postępowaniach zakupowych wszczętych przez PKP LHS, prowadzonych w trybach otwartych. 


 

Rejestracja na Platformie Zakupowej umożliwi wykonawcom m.in.:

- szybką wiedzę o przetargach organizowanych przez PKP LHS,
- zautomatyzowany  proces składania ofert wraz z dokumentami w wersji elektronicznej, jeśli zostanie przyjęta taka formuła ofertowania,
- uczestnictwo w postępowaniach zamkniętych organizowanych przez PKP LHS, jeśli zamawiający zakwalifikuje danego zarejestrowanego jako potencjalnego wykonawcę zamówienia,
- sprawną i szybką komunikację z zamawiającym,
- natychmiastową informację o wyniku przeprowadzonego postępowania.